Chủ nhật, ngày 18 tháng 04 năm 2021
Hải quan Quảng Ngãi thực hiện tốt phương châm hành động của ngành Hải quan:"Chuyên nghiệp, Minh bạch, Hiệu quả"


  Tỷ giá tính thuế XNK
Ngày hiệu lực: 09/09/2019
Nguyên tệTỷ giá
AUD 15.633,84
CAD 17.395,81
CHF 23.449,14
DKK 3.380,48
EUR 25.457,60
GBP 28.261,78
HKD 2.937,72
INR 321,71
JPY 212,84
KRW 18,53
KWD 76.155,68
MYR 5.496,35
NOK 2.530,71
RUB 349,52
SAR 6.170,67
SEK 2.354,17
SGD 16.665,19
THB 743,71
USD 23.140,00

(Nguồn Vietcombank)


Số lượt truy cập

2390074

Tin tức sự kiện
Kết quả nổi bật về ứng dụng công nghệ thông tin của ngành Hải quan - 16/03/2021 - HQ Online
(HQ Online) - Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, xây dựng Hải quan Việt Nam hiện đại, ngang tầm các nước phát triển trên thế giới, Tổng cục Hải quan đang tập trung nguồn lực thực hiện tái thiết kế tổng thể hệ thống công nghệ thông tin (CNTT) của toàn Ngành. Công tác hiện đại hóa hải quan đang có chuyển động mới, mục tiêu mới trên cơ sở những kết quả tích cực về ứng dụng CNTT những năm qua, đặc biệt là kết quả nổi bật trong thời gian gần đây.
Tài khoản XNK Cục Hải quan Quảng Ngãi Tuyên ngôn phục vụ khách hàng Nộp thuế điện tử và thông quan 24/7
Cơ chế một cửa quốc gia Tạo thuận lợi thương mại Cổng thông tin tờ khai hải quan Danh sách các ngân hàng phối hợp thu với Tổng cục Hải quan

Văn bản mới
Số ký hiệuTên Văn BảnNgày ban hành
1643/TCHQ-TXNK/ Hướng dẫn thực hiện Thông tư số 17/2021/TT-BTC 09/04/2021
17/2021/TT-BTC Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ trưởng Bộ tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân... 26/02/2021
879/TCHQ-TXNK V/v xử lý thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để SXXK đưa đi thuê gia công 23/02/2021
1523/BTC-TCHQ V/v ghi xuất xứ trên tờ khai hàng hóa xuất khẩu 18/02/2021
14/2021/TT-BTC Thông tư Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí hải quan và lệ phí hàng hóa, phương tiện vận tải quá cảnh 18/02/2021
250/GSQL-GQ1 V/v thực hiện Nghị định số 102/2020/NĐ-CP ngày 01/9/2020 của Chính phủ quy định Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam 05/02/2021
658/TCHQ-TXNK V/v khai thuế suất nhóm hàng 211 Biểu thuế xuất khẩu Nghị định số 57/2020/NĐ-CP 04/02/2021
475/TCHQ-TXNK V/v khuôn mẫu của DNCX cho DN nội địa thuê mượn 01/02/2021
06/2021/TT-BTC Thông tư Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 03 tháng 06 năm 2019 về quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu 22/01/2021
123